In Nederland leven ongeveer 600.000 mensen die geraakt zijn door kanker. In 2013 wordt de NFK actief gesteund door 30.000 leden en donateurs (2012: 28.000). De kankerpatiëntenorganisaties zetten zich afzonderlijk in voor specifieke groepen mensen geraakt door kanker. Zij organiseren (digitaal) lotgenotencontact, geven informatie en voorlichting, behartigen het patiëntenbelang, elk naar eigen vermogen. De kankerpatiëntenorganisaties werken samen in de federatie NFK om: • de invloed en zichtbaarheid van de kankerpatiëntenbeweging als geheel te vergroten; • activiteiten te ontwikkelen die voor de hele beweging van belang zijn; • activiteiten van de lidorganisaties op elkaar af te stemmen waar dat wenselijk is voor de lidorganisaties of de gezamenlijkheid; • gemeenschappelijke ondersteuning van de lidorganisaties te organiseren. De kankerpatiëntenbeweging staat voor mensen geraakt door kanker 3 Pagina 13

Pagina 15

Voor vakbladen, online jaarverslagen en nieuwsbrieven zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw mailings.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication