Kanker.nl: om informatie te vinden en delen De websites wetenschapoverkanker.nl en kankeronderzoek.nl worden in de loop van 2014 integraal onderdeel van de KankerNL-community. GRIP OP LEVEN MET KANKER In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor het project ‘Grip op leven met kanker’, gericht op empowerment en zelfmanagement van de patiënten. Om patiënten te ondersteunen bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden (zoals (snel)diagnostiek, behandeling, ziekenhuis, psychosociale zorg, revalidatie/re-integratie, doorbehandelen, euthanasie) wordt in dit project een toolbox met keuze-ondersteunende informatie ontwikkeld. Via een patiëntendashboard wordt alle informatie overzichtelijk gepresenteerd. Ook het OncoKompas 2.0 krijgt hierin een plaats. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de begeleiding van de oncologisch patiënt vanuit de eerste lijn door huisartsen, praktijkverpleegkundigen en/of oncologieverpleegkundigen. Meer regie en handelingsperspectief voor mensen geraakt door kanker 15 Pagina 37

Pagina 39

Interactieve digi-krant, deze flyer of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van e-presentaties.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication