SAMENVATTING NFK JAARREKENING 2013 Bekijk de volledige jaarrekening 2013 van de NFK. 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2013 3. Rekening van baten en lasten over 2013 4. Kasstroomoverzicht 5. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 26 29 30 31 32 Controleverklaring 33 25 Pagina 57

Pagina 59

Scoor meer met een web winkel in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication