ALGEMEEN Samenstelling jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door Reinoud Accounting, een in zorgen welzijn gespecialiseerd administratiekantoor uit Arnhem. Samenstelling bestuur per 31 december 2013 Voorzitter: de heer drs. F.J.M. Werner Vice-voorzitter: de heer drs. F.H. Lindhout Secretaris: mevrouw drs. V. Berbers Penningmeester: de heer prof.dr. A.P.W.P van Montfort Leden: de heer drs. J.J. van Overbeeke MBA en mevrouw E. Zijp, arts MBA-h Directeur: mevrouw drs. M.H.P. Bögels MBA Controle en vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2013 is opgesteld door Reinoud Accounting uit Arnhem en gecontroleerd door Van Ree Accountants en Belastingadviseurs uit Doorn. De door dit kantoor afgegeven controleverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. Het bestuur van de vereniging NFK verklaart hierbij de jaarrekening 2013 te hebben vastgesteld, met inachtneming van de geldende subsidieregels. 28 Pagina 63

Pagina 65

Heeft u een gebruiksaanwijzing, pagegangster of digi-archief? Gebruik Online Touch: vaktijdschrift digitaal op uw website plaatsen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication