PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Algemene reserve SUBTOTAAL B. VOORZIENINGEN Versterking Kankerpatiëntenbeweging Herijking Samenwerking/Communicatieve Positionering SUBTOTAAL C. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Nog te besteden subsidies Subsidies KWF Overige schulden en overlopende passiva SUBTOTAAL TOTAAL PASSIVA € 14.628 € 51.445 € 431.964 € 468.413 € 38.918 € 223.968 € 125.838 € 36.465 € 611.348 € 780.291 € 1.186.866 € 1.168.414 31-12-2013 31-12-2012 € 535.518 € 348.123 € 535.518 € 348.123 € 40.000 - € 40.000 - € 40.000 € 40.000 9 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 66

Pagina 68

Scoor meer met een online shop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication