‘Mazzel dat ik mee mocht doen aan onderzoek’ Toen zijn behandelend arts zei dat hij niets meer voor hem kon doen, weigerde Frank bij de pakken neer te zitten. Hoezo uitbehandeld? Hij was geopereerd, de melanoom op zijn rug en de uitzaaiingen waren verwijderd, maar toen de uitzaaiingen terugkwamen gaf zijn behandelaar het op. Frank niet, hij vroeg een second opinion aan in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en kreeg daar opnieuw chemotherapie. Helaas sloeg ook deze niet voldoende aan. Ik neem de bijwerkingen op de koop toe Het Antoni van Leeuwenhoek is het ziekenhuis dat in Nederland een voortrekkersrol vervult als het gaat om onderzoek naar en de behandeling van kanker. Bijvoorbeeld onderzoek naar immunotherapie bij (uitgezaaide) melanoom. Frank hoefde geen twee keer na te denken toen zijn specialist hem vroeg mee te doen aan een nog experimentele behandeling met immunotherapie, ipilimumab. ‘Er zijn maar twee opties’, zegt Frank ‘je gaat dood of je grijpt de kans aan om te blijven leven. Dat was geen moeilijke keuze. Ik vind het leven nog veel te leuk.’ In zo’n fase I-onderzoek waaraan Frank deelnam wordt bij een kleine groep patiënten getest hoe ze de behandeling verdragen. Meestal zijn dat patiënten voor wie geen standaardbehandeling (meer) voorhanden is. Helaas kreeg Frank zo veel last van bijwerkingen dat hij met de therapie moest stoppen. Een chronisch ontstoken darm, ziekenhuisopname, meer dan vijftien kilo gewichtsverlies. ‘Gelukkig was ik met medicijnen weer op de rit te krijgen. Toen was het even afwachten.’ > Lees verder vanaf de computer of android smartphone > Lees verder vanaf de iPad of iPhone 3 Pagina 4

Pagina 6

Voor presentaties, online reisgidsen en nieuwsbrieven zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw flyers.

Jij 2014-06 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication