voorwoord De patiëntenorganisaties staan voor grote uitdagingen en dat geldt ook voor Levenmetkanker. De overheid draagt haar rol als ordenende instantie van de gezondheidszorg grotendeels over aan de zorgverzekeraars en hun macht en invloed neemt alsmaar toe. Hoe krijgen we vat op het contracteerbeleid van de zorgverzekeraars en schiet hun macht niet te ver door? De wetenschap bezorgt ons gelukkig nieuwe behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijk grote zorgen over de alsmaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. De krappe budgettaire kaders maken het niet meer vanzelfsprekend dat nieuwe behandelingen worden ingevoerd en vergoed. Hoe voorkomen we dat financieel gewin de overhand krijgt boven kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg? Staat hierbij het belang van de patiënt wel echt centraal, waar zoveel andere belangen ook in het geding zijn? Het belang van de continuïteit van de instelling, het inkomen van de beroepsbeoefenaar, de werkgelegenheid, de kosten, de financiers zoals de banken en zorgverzekeraars. Alleen de patiënt zelf kan er voor zorgen dat de focus gericht blijft op de patiënt. Daarom zetten wij als kanker-patiëntenbeweging volop in op een sterke positie. Zodat wij er toe doen, onze stem laten horen en onze gezamenlijke inzet daadwerkelijk impact heeft. Om dit waar te maken is eensgezindheid een voorwaarde. Door bundeling van onze krachten, een herkenbaar publiek bereik en optreden, het uitdragen van duidelijke en gefundeerde standpunten, goede onderlinge communicatie en samenwerking. In eigen kring en in gezamenlijkheid. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Pagina 21

Pagina 23

Voor uitgaves, online vaktijdschriften en lesboeken zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw club bladen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication