In Nederland leven ongeveer 600.000 mensen die geraakt zijn door kanker. In 2014 wordt Levenmetkanker actief gesteund door ruim 30.000 leden en donateurs. De kankerpatiëntenorganisaties zetten zich afzonderlijk in voor specifieke groepen mensen geraakt door kanker. Zij organiseren (digitaal) deelgenotencontact, geven informatie en voorlichting, behartigen het patiëntenbelang, elk naar eigen vermogen. De kankerpatiëntenorganisaties werken samen in Levenmetkanker om: • de invloed en zichtbaarheid van de kankerpatiëntenbeweging als geheel te vergroten; • activiteiten te ontwikkelen die voor de hele beweging van belang zijn; • activiteiten van de lidorganisaties op elkaar af te stemmen waar dat wenselijk is voor de lidorganisaties of de gezamenlijkheid; • gemeenschappelijke ondersteuning van de lidorganisaties te organiseren. voor alle mensen geraakt door kanker Aangesloten bij Levenmetkanker zijn Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN), Belangengroep M.E.N., Belangenvereniging Von Hippel-Lindau (VHL), Borstkankervereniging Nederland (BVN), Leven met GIST, De Nederlandse Stomavereniging, Hersentumor contactgroep hersenletsel.nl, Leven met blaasof nierkanker, Longkanker Nederland, Stichting Lynch Polyposis, Stichting Olijf netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker, Patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen, ProstaatKankerStichting.nl (PKS), Stichting Hematon, Stichting Jongeren en Kanker (SJK), Stichting Klankbord, Stichting Melanoom, Stichting NET-groep neuro-endocriene kanker, Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Stichting Zaadbalkanker, Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK). De kankerpatiëntenbeweging staat Pagina 25

Pagina 27

Voor uitgaven, online vakbladen en vaktijdschriften zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw gidsen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication