Er is een usability-onderzoek voorbereid naar de gebruiksvriendelijkheid van de Patiëntenwijzers. Met als doel Patiëntenwijzers optimaal te laten aansluiten op wensen en behoeften van de bezoekers. Overig In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van integrale transparantie op het gebied van longkanker en maag- slokdarmkanker. www www KANKERZORG 2020: SPREIDING EN CONCENTRATIE Hoogwaardige kankerzorg is alleen mogelijk door concentratie en spreiding van de zorg in samenhang met regionale netwerkvorming. Deze visie op Comprehensive Cancer Networks van de zogenaamde Taskforce Oncologie is begin 2014 gepubliceerd: ‘Vorming oncologische netwerken op koers’. Vervolgens heeft de Taskforce gewerkt aan criteria en randvoorwaarden voor netwerken. Hierbij hoort een optimale spreiding van voor- en nazorg en daarmee samenhangend een versterking van zelfmanagement. Levenmetkanker benadrukt dat samenwerking niet begint bij de eerste, maar bij de ‘nulde-lijn’: de patiënt staat te allen tijde centraal en is een actief en integraal onderdeel van het netwerk. Patiënt is actief en integraal onderdeel van zorgnetwerk De Taskforce bundelt de expertise van Levenmetkanker, NFU, NVZ, IKNL, Soncos en NHG. Begin 2015 publiceert de Taskforce in een ‘Koersboek’ haar visie op en criteria voor oncologische netwerken, haar idee over het einddoel en een overzicht van initiatieven in het land. De uitkomst hiervan is een handreiking aan ziekenhuizen, umc’s, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen op weg naar hun bijdrage aan het totale oncologische netwerk. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 33 Pagina 32

Pagina 34

Voor PDF-en, online archief en onderwijscatalogi zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw uitgaven.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication