• Stuurgroep ‘Begrippenkader gepaste zorg’ (ZINL, Federatie Medisch Specialisten, ZonMw) • Commissie Kwaliteit van Zorg-Langdurige Zorg van ZonMw • Programmacommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw • Programmacie Topzorg ZonMw • Adviesraad IGZ • Werkgroep dure geneesmiddelen signaleringscommissie kanker KWF Kankerbestrijding • Adviescommissie Translationeel onderzoek KWF Kankerbestrijding Partners en stakeholders Astma Fonds/Longfonds, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), CBO (onderdeel van TNO), College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Commissie Farmaceutische Hulp (CFH), Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Diabetesvereniging Nederland (DVN), European Cancer Patient Coalition (ECPC), Hart&Vaatgroep, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Inloophuizen en psycho-oncologische centra (IPSO), KienLegal, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO), Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Orde van Medisch Specialisten, Patients Network for Medical Research and Health EGAN, Reumafonds, Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), Stichting Pijn bij Kanker, Stuurgroep Weesgeneesmiddelen, Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), ZonMw, Zorgbelang Nederland, Zorginstituut Nederland. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 37 Pagina 36

Pagina 38

Voor nieuwsbrieven, online onderzoeksrapporten en club bladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw sportbladen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication