actieplan verbetering maatschappelijke positie In 2014 heeft Levenmetkanker volop de aandacht gevraagd voor dit thema. Samen met arbeidsbemiddelingsbureau oPuce en D66 is een plan opgesteld om hierin verbetering te brengen. Dit plan behelst onder andere: uitbreiden no-riskpolis voor mensen met kanker, meer bewustwording bij werkgevers, beter kunnen verzekeren na diagnose kanker, overheid als goede werkgever en effectievere re-integratie. Levenmetkanker maakt deel uit van de projectgroep van SZW die het actieplan verder uitwerkt. Iedereen is nodig Tools voor werkgevers en werknemers Het voucherproject Arbeidsparticipatie chronisch zieken 2013-2015 is gericht op het vergroten van de kansen en mogelijkheden wat betreft werk, werkbehoud en werkhervatting van chronisch zieken. Ook richten we ons op werkgevers en professionals die werknemers met een chronische aandoening begeleiden. In dit project – met actieve betrokkenheid van de kankerpatiëntenorganisaties Hematon, Stichting Zaadbalkanker, Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten en Borstkankervereniging Nederland – werken we samen met de NPCF en Hiv Vereniging Nederland (HVN). Wat is in 2014 gerealiseerd: • inzet ervaringsdeskundige ambassadeurs; • werkgeversconferentie over werken met een chronische ziekte; • actieve discussiegroep op kanker.nl.; • structurele inbedding bijscholing beroepsgroepen (verzekeringsartsen). Ervaringsdeskundige ambassadeurs coachen – met hun eigen ervaring als basis – werkgevers en werknemers bij werk(werkhervatting). Pagina 39

Pagina 41

Scoor meer met een webwinkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden maandbladen online.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication