Betere risicobeoordeling verzekeraars Samen met het Verbond van verzekeraars zochten we in 2014 naar een methode om de risicobeoordeling te verbeteren. Het idee is om de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) te gebruiken en aan te vullen met de gegevens uit literatuuronderzoek. Met deze data over de Nederlandse populatie verwachten we dat een betere risicobeoordeling mogelijk is. Uit onderzoek moet blijken of de uitkomsten gebruikt kunnen worden om het risico en de hoogte van de premies te berekenen. Gelijke toegang tot verzekeringen. Gelijke kansen voor iedereen Overig In een overzicht geven we aan waar je als (ex-)kankerpatiënt op kunt letten bij het afsluiten van een verzekering. SAMEN WERKEN AAN ONBELEMMERDE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE We participeerden in besturen en stuurgroepen, waaronder: • Bestuur Arbeidsdeskundig Kenniscentrum • Programma Arbeidsparticipatie & Chronisch Zieken (PACZ) • Adviescommissie implementatie richtlijn Herstel na kanker Pagina 41

Pagina 43

Voor sportbladen, online jaarverslagen en handleidingen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw spaarprogramma.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication