grip op leven met kanker Ongeveer 50 procent van de mensen die kanker hebben (gehad), ervaren chronische gevolgen van de aandoening en/of de behandeling. Dat maakt zelfmanagement en eigen regie steeds belangrijker. In de chronische fase (maar ook tijdens de behandeling) draagt dit bij aan de eigen gezondheid en aan maatschappelijke participatie. Dit is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven, in de meeste brede zin van het woord. Resultaten 2014 Oplevering OncoKompas 2.0 Ontwikkeling kies gerust Ontwikkeling e-health-app ‘leven met kanker’ Opzet patiëntenpanel Doneer je ervaring 2500 deelnemers Doneer je ervaring Integratie wetenschapoverkanker.nl en kankeronderzoek.info in kanker.nl GRIP OP LEVEN Het project ‘GRIP op leven met kanker’ gaat uit van patiënten, die regie nemen en hebben over hun leven: empowerment en zelfmanagement. We willen dat de patiënt zo veel mogelijk actief betrokken is bij het ziekteproces. Het project is gestart in 2014, vanuit een nauwe samenwerking tussen Nutricia, Levenmetkanker, Achmea, UMC Utrecht (Oncologie en Julius Centrum) en VU Medisch Centrum. De verschillende partners willen zo veel mogelijk bestaande initiatieven en projecten met elkaar verbinden en implementeren. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 45 Pagina 44

Pagina 46

Voor archief, online drukwerk en club bladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw nieuwsbrieven.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication