Vergelijkende cijfers/begroting 2014 In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2014 (versie werkbegroting goedgekeurd in de ALV van 15-06-2014), de rekeningcijfers over 2013 en de balanscijfers per 31 december 2013 opgenomen. Daarnaast is de begroting 2015 als bijlage opgenomen. Jaarresultaat De rekening van baten en lasten 2014 sluit met een positief resultaat van € 91.287. Het totale overschot van € 91.287 is ten gunste van een aantal bestemmingsreserves en de vrije reserve gebracht. Na verwerking van dit overschot beschikt de vereniging per 31 december 2014 over een vrije reserve van € 27.696. Begroting 2015 Voor 2015 wordt uitgegaan van een goedgekeurde begroting van ruim € 2.613.806 waarvan op hoofdlijnen in te zetten voor de producten Verbinden en Positioneren € 346.305, Topkankerzorg € 158.725, Onbelemmerde Participatie € 165.865, Grip op leven met kanker € 383.905, en Versterking Levenmetkanker € 807.595. Contactgegevens Patientenbeweging Levenmetkanker Postbus 8152, 3503 RD Utrecht Telefoonnummer: 030-2916090 www.levenmetkanker.nl Samenstelling jaarrekening De jaarrekening is in eigen beheer samengesteld. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 67 Pagina 66

Pagina 68

Heeft u een nieuwsbrief, publitas of digi-club bladen? Gebruik Online Touch: verenigingsblad van pdf naar online converteren.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication