balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-12-2014 € A. Vaste activa I. Materiële vaste activa B. Vlottende activa I. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Nog te ontvangen subsidies Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen II. Liquide middelen TOTAAL ACTIVA 24.109 31-12-2013 € 40.592 152.981 118.502 53.717 325.199 952.046 1.301.354 131.058 231.373 40.053 402.484 743.790 1.186.866 Pagina 69

Pagina 71

Scoor meer met een online shop in uw catalogi. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication