Goede zorg is patiëntgericht, transparant en integraal en heeft te maken met de kwaliteit van zorg en hoe je die zorg organiseert. Het doel is dat patiënten kunnen vertrouwen op effectieve, tijdige, veilige en patiëntgerichte zorg. Waar nodig is het geconcentreerde zorg, want hoe meer ervaring een arts heeft met een complexe behandeling, hoe beter de uitkomsten. Bij goede zorg hoort snelle en gelijke toegang tot medicijnen. En hoort wetenschappelijk onderzoek dat uitgaat van praktische vragen en snel toepasbaar is. RESULTATEN 2013 Zorgstandaard Kanker klaar en geautoriseerd door beroeps groepen Bijdragen aan richtlijn palliatieve zorg Drie nieuwe Patiëntenwijzers en doorontwikkeling bestaande Realiseren van een visie op oncologische zorg Bijdragen aan beschikbaarheid nieuwe medicijnen Vergroten patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek Onderzoeksagenda psychosociale zorg INTEGRALE ZORG MET HET PATIËNTENPERSPECTIEF ALS BASIS Integrale ketenzorg is zorg waarbij het proces van de patiënt en de uitkomsten van de zorg centraal staan. Daarbij gaat het steeds meer om kwaliteit van leven en om het versterken van de mogelijkheden voor eigen regie en zelfmanagement. 5 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 18

Pagina 20

Interactieve digi archief, deze vakblad of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van web onderwijs magazines.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication