Zorgstandaard Kanker Eind 2013 is de zorgstandaard Kanker gerealiseerd. In overleg met beroepsgroepen zijn afspraken gemaakt over de inhoud, samenhang en kwaliteitsaspecten van de oncologische zorg. Zo combineert de zorgstandaard Kanker de visie van de patiënt met die van de zorgverlener. Hij beschrijft alles waarmee je als patiënt te maken kunt krijgen. Over de inhoud van de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd is. Zo biedt de zorgstandaard een kader voor integrale zorg: een sluitende zorgketen met ondersteuning van regie en zelfmanagement van de patiënt. Zorgstandaard Kanker: kwaliteitskader voor integrale kankerzorg Met de oplevering van de zorgstandaard hebben de kankerpatiëntenbeweging, KWF Kankerbestrijding, IKNL, zorgaanbieders en zorgverzekeraars een gezamenlijk kader om verder te werken aan een toekomstbestendige oncologische zorg. Begin 2014 is de zorgstandaard ter autorisatie voorgelegd aan de beroepsgroepen. Daarna wordt de zorgstandaard Kanker aangeboden aan het Zorginstituut voor opname in het kwaliteitsregister. Bekijk de zorgstandaard Kanker 6 Pagina 19

Pagina 21

Heeft u een onderwijsmagazine, ipaper of digi-boeken? Gebruik Online Touch: clubmagazine online bladerbaar publiceren.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication