Richtlijn palliatieve zorg Zowel inhoudelijk als organisatorisch was er behoefte aan handvatten voor de verbetering van de palliatieve zorgverlening. De NFK participeerde in de werkgroep die inhoud gaf aan de in het najaar van 2013 verschenen zorgmodule Palliatieve Zorg. De zorgmodule vormt een overkoepelend kader en beschrijft de algemene, ziektespecifieke overstijgende aspecten van goede eigentijdse zorgverlening voor patiënten in de palliatieve fase die naar verwachting nog maximaal een jaar te leven hebben. De specifieke aspecten die verband houden met ziekten, zoals kanker of dementie, komen in deze zorgmodule niet aan de orde. Deze zijn een onderdeel van de ziektespecifieke zorgstandaarden en richtlijnen. Zorg op maat, ook als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg is klachtenverlichtende zorg aan mensen met een levensbedreigende ziekte die niet meer beter kunnen worden, en aan hun naasten. Zorg op vier gebieden: lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en wat betreft zingeving. Het gaat bijvoorbeeld om pijnbestrijding, verlichten van angst voor aftakeling of het voorkomen van een gevoel van zinloosheid. In 2014 verschijnt een patiëntvertaling van de module. 6 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 20

Pagina 22

Heeft u een cursus, turn pages of web artikelen? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus digitaliseren.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication