Samen aan de slag is ons motto: alleen door goede onderlinge samen werking en via strategische allianties zijn we in staat echt verschil te maken waar het gaat om een langer en beter leven voor mensen geraakt door kanker. DOELEN BEHAALD JA/NEE Samenwerkingsovereenkomst met 15 kankerpatiëntenorganisaties Procesbeschrijving financieel en ledenbeheer 6 uitgaven e-zine Jij Leden- en achterbanraadpleging Versterking merkstrategie: nieuwe positionering kankerpatiëntenbeweging Minimaal 5% van mensen geraakt door kanker zijn lid of donateur STRATEGISCH PARTNERSCHAP Eind 2013 is de samenwerking tussen de kankerpatiëntenbeweging en KWF Kankerbestrijding herijkt. In het visiedocument ‘Strategisch partnerschap’ wordt dit uiteengezet. Het gemeenschappelijke doel is de positie van de kankerpatiënt te versterken. De NFK positioneert zich als de vertegenwoordiger van de kankerpatiënt; KWF Kankerbestrijding als de organisatie die handelt in het belang van deze kankerpatiënt. Vanuit de gezamenlijke doelen streven wij waar mogelijk naar krachtenbundeling en co-creatie. 17 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 42

Pagina 44

Voor mailings, online cursussen en publicaties zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw brochures.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication