Door structurele basisafspraken rondom communicatie, jaarlijks afstemmingsoverleg en samenwerking in projecten zoals Kanker.nl wordt deze doelstelling geconcretiseerd. SAMEN STERKER IN DE LEVENMETKANKER-BEWEGING Ook in 2013 was de nota Samen aan de slag: nieuwe werkwijze van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties het uitgangspunt voor ons beleid. In de nota is uitwerking gegeven aan gezamenlijke visie- en strategievorming, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke vormgeving van ondersteunende taken. Zo realiseren we met elkaar een sterke, toekomstbestendige kankerpatiëntenbeweging. In 2014 krijgt deze gezamenlijke positionering vorm in een nieuwe naam – Levenmetkanker-beweging – en een nieuw beeldmerk; samen zijn we één sterke beweging voor mensen geraakt door kanker. Samen aan de slag voor mensen geraakt door kanker In 2013 is verder gewerkt aan het realiseren en optimaliseren van een gezamenlijke inrichting en uitvoering van de ondersteunende diensten voor de taakvelden secretariaat, ledenadministratie, HRM, financiën en ICT/web binnen de NFK. Er zijn concrete samenwerkingsovereenkomsten per lidorganisatie opgesteld en besproken. Medio 2013 is de eerste fase van de aansluiting van de lidorganisaties voltooid en zijn er overeenkomsten gesloten met vijftien kankerpatiëntenorganisaties die de uitvoering van de diensten hebben overgeheveld naar het NFK-bureau. 18 Pagina 43

Pagina 45

Voor artikelen, online kranten en cursussen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw sportbladen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication