Leden- en achterbanraadpleging In onze dienstverlening en belangenbehartiging willen we optimaal aansluiten op de behoeften van de klant, de lidorganisaties. Daarom is onze ondersteuning van de leden- en de achterbanraadpleging in 2013 verder uitgebreid. In deze achterbanraadpleging peilt de betreffende lidorganisatie de meningen en behoeften van de leden/donateurs. In 2013 zijn negen achterbanraadplegingen uitgevoerd. GEZAMENLIJKE BEDRIJFSVOERING De inrichting van de gezamenlijke ondersteuningsfunctie geeft kankerpatiëntenorganisaties de mogelijkheid sterker in te zetten op belangenbehartiging en lotgenotencontact. Zo ontstaat een betere borging van de continuïteit en de kwaliteit van ondersteunende processen. De gezamenlijke ondersteuningsfunctie is verder uitgebouwd en verbeterd. Gebruik ondersteuningsmogelijkheden Eind 2012 maakte de helft van de lidorganisaties gebruik van het ondersteunende aanbod. In 2013 is dat gegroeid naar 66%. Met de vier lidorganisaties met een eigen bureau zijn verkennende gesprekken gevoerd ten aanzien van verdere samenwerking in de ondersteuning. 18 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 44

Pagina 46

Voor PDF's, online nieuwsbrieven en drukwerk zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw presentaties.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication