De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is een samenwerkingsverband van 24 kankerpatiënten organisaties (KPO’s) in Nederland. Het hoogste orgaan van de federatie is de Algemene Ledenvergadering. De federatie heeft een gemeenschappelijk bureau, waaraan het bestuur een aantal bevoegdheden heeft gemandateerd. DOELEN BEHAALD JA/NEE Productiviteit medewerkers 67% Toekenning minimaal 60% van de aangevraagde subsidies Ziekteverzuim lager dan 4% Medewerkerstevredenheid 7,5 FEDERATIE IN CIJFERS De 24 KPO’s hebben eind 2013 gezamenlijk 30.000 leden en/of donateurs. Er zijn dertien KPO’s met minder dan 500 leden, zes KPO’s met 500-2000 leden en vijf KPO’s met meer dan 2000 leden. Het aantal unieke internetbezoekers van de NFK-website bedroeg in 2013 ruim 51.000. In totaal zijn er bijna 1100 vrijwilligers actief in de kankerpatiëntenbeweging. Vier lid organisaties hebben een eigen bureau: NSvG, BVN, Nederlandse Stomavereniging en VOKK. 2 NFK-jaarverslag 2012 Pagina 52

Pagina 54

Heeft u een flyer, turn pages of web gidsen? Gebruik Online Touch: uitgave online maken.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication