BESTUUR EN ALV De Algemene Ledenvergadering kwam in 2013 vijf keer bijeen. Extra agendapunten waren de communicatiestrategie en de herijking van de samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast zijn de reguliere documenten besproken en goedgekeurd: jaarverslag en Jaarrekening 2012, Jaarplan en Begroting 2014 en de Meerjarenstrategie NFK 2014-2017. Het bestuur kwam zes keer bijeen. In oktober kwam tijdens een gezamenlijke dag met de participatiegroep Positionering de samenwerking met KWF Kankerbestrijding aan bod. Dit heeft geleid tot een visiedocument waarin de gezamenlijke positionering onder woorden is gebracht. De samenstelling van het bestuur is in 2013 niet gewijzigd. PARTICIPATIEGROEPEN In de diverse participatiegroepen voor belangenbehartiging, KankerNL en de beleidsontwikkeling kunnen de kankerpatiëntenorganisaties samen de visie en strategie bepalen. Elke kankerpatiëntenorganisatie bepaalt zelf welk speerpunt relevant is voor de eigen doelgroep en kan naar gelang daarvan mee-ontwikkelen, als klankbord fungeren of het ‘overlaten’. Het bureau geeft inhoudelijke ondersteuning. Onze kracht is ervaringsdeskundige diversiteit in gezamenlijkheid 2 Pagina 53

Pagina 55

Heeft u een krant, online publisher of emaandbladen? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus online bladerbaar op uw website plaatsen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication