De medewerkers van het bureau verzuimen zelden wegens ziekte en tonen een hoge mate van arbeidsproductiviteit (71%). Zij tonen zich zo betrokken bij de missie van de organisatie en werken hard om deze te realiseren. Deze motivatie en betrokkenheid leiden soms ook tot een hoge ervaren werkdruk. Bedrijfsvoering en management Sinds 2013 werkt de NFK met ‘performancemanagement’ voor directie en bestuur. Daarvoor zijn indicatoren geformuleerd die het mogelijk maken te sturen op resultaten. Naast de financiële ontwikkeling wordt hiermee de realisatie van doelstellingen voor belangenbehartiging en ondersteuning, de groei en ontwikkeling van de organisatie gemonitord. Op deze manier ontstaat meer grip op de belangrijkste processen in de organisatie. Acquisitie Het werk van het gemeenschappelijk bureau werd in belangrijke mate mogelijk gemaakt door subsidie van KWF Kankerbestrijding. In 2013 hadden we een succesvolle acquisitie en is 76% van de aangevraagde subsidies toegekend. Aanvullende fondsen zijn met name geworven voor: • Fonds PGO voor beide voucherprojecten en voor het project Kwaliteit in Zicht • Ministerie van VWS voor de ontwikkeling van de zorgstandaard Kanker • Menzis voor Els Borst-gesprekken • Kwaliteitsinstituut, DICA, ZN en Stichting Miletus voor Showcase Darmkanker • ZonMw voor proeftuin patiëntparticipatie • VSB Fonds, Startfoundation en Stichting Instituut GAK voor projecten rondom arbeid. 2 Pagina 55

Pagina 57

Interactieve web krant, deze vaktijdschrift of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van internet vakbladen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication