ALGEMEEN aanbieding jaarrekening De vereniging Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), statutair gevestigd te Utrecht, biedt u hierbij de jaarrekening over 2013 aan. De jaarrekening van NFK bestaat uit een balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Naast de jaarrekening heeft de NFK ook nog een afzonderlijk inhoudelijk jaarverslag opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelingen in de organisatie en de uitgevoerde activiteiten en projecten in 2013 beschreven. Doelstelling De doelstelling van de NFK luidt volgens artikel 3 van de statuten: Het doel van de federatie is het gemeenschappelijk behartigen van de belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten door: - het bevorderen van een adequate en tijdige zorgverlening - het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven - het verbeteren van de maatschappelijke positie van (ex-)kankerpatiënten. Inschrijving Kamer van koophandel Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht onder nummer 40537545 Organisatie NFK is een onafhankelijke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en als werkgebied Nederland. NFK is aangesloten bij de NPCF en de CG-raad. 26 Pagina 59

Pagina 61

Voor catalogi, online clubbladen en mailings zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw spaarprogramma.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication