Personeel De formatie bestond per 1-1-2013 bestond uit 22 medewerkers, waarvan 10 vast en 12 tijdelijk. In totaal 15,02 fte, waarvan 0,21 werkgeverschap voor SCL. Eind 2013 bestond de formatie uit 22 medewerkers, waarvan 12 vast en 10 tijdelijk. In totaal 15,02 fte, waarvan 0,21 werkgeverschap voor SCL. Financiering NFK ontvangt een basissubsidie van KWF en een (beperkte) basis - subsidie van het FondsPGO/ministerie van VWS. Verder verwerft NFK extra financiering door het uitvoeren van projecten met subsidie van o.a. KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Vergelijkende cijfers/begroting 2013 In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013 (versie werkbegroting goedgekeurd in de ALV van juni 2013), de rekeningcijfers over 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen. Jaarresultaat De rekening van baten en lasten 2013 sluit met een positief resultaat van € 187.395,=. Het totale overschot van € 187.395,= is ten gunste van de algemene reserve gebracht. Na verwerking van het overschot beschikt de vereniging per 31 december 2013 over een algemene reserve van € 535.518,=. 6 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 60

Pagina 62

Interactieve digi-reisgids, deze nieuwsbrief of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van eboeken.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication