4. KASSTROOMOVERZICHT FINANCIËLE POSITIE BESCHIKBAAR OP LANGE TERMIJN Reserves Materiële vaste activa WERKKAPITAAL OPBOUW LIQUIDITEITSPOSITIE Liquide middelen Voorraden en vorderingen SUBTOTAAL Af: schulden op korte termijn en voorzieningen WERKKAPITAAL MUTATIE WERKKAPITAAL Toename investeringen -/- afschrijvingen vaste activa Onttrekking/dotatie egalisatiereserve Onttrekking positioneringsdialoog TOTAAL 31-12-2013 31-12-2012 € 535.518 € 348.123 € -40.592 € -74.625 € 494.926 € 273.498 € 743.790 € 945.428 € 402.484 € 148.361 € 1.146.274 € 1.093.789 € -651.348 € -820.291 € 494.926 € 273.498 € 221.428 € -68.198 € 34.033 € 16.539 € 187.395 € 51.659 € - € € 221.428 - € 68.198 31 Pagina 69

Pagina 71

Heeft u een flyer, digi magazine of internet jaarverslagen? Gebruik Online Touch: archief digitaal op uw website plaatsen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication