KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Ontvangsten vanwege buitengewone baten SUBTOTAAL 31-12-2013 € 2.439.141 € -2.264.969 € 174.172 € 11.515 € 1.708 € 13.223 € 187.395 31-12-2012 KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten NETTO-KASSTROOM Aanpassingen voor: • veranderingen in werkkapitaal: - toename handelsvorderingen - afname handelscrediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties AFNAME GELDMIDDELEN € 34.033 € 34.033 € 221.428 € -254.123 € -168.943 € -423.066 € -201.638 1 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 70

Pagina 72

Scoor meer met een online shop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden whitepapers online.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication