ING Afschrijving op materiële vaste activa De afschrijvingen worden berekend op de wijze als reeds is aangegeven in de grondslagen van waardering. Op de activa welke gedurende het boekjaar voorwerp van investering of desinvestering zijn geweest, wordt afgeschreven naar tijdsgelang. Op jaarbasis worden de navolgende afschrijvingspercentages toegepast: MATERIËLE VASTE ACTIVA 1. Computerapparatuur 2. Overige vaste activa 3. Inrichting PERCENTAGE 33,33% 20,00% 39,00% Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 2 NFK-jaarverslag 2013 Pagina 72

Pagina 74

Voor spaarprogramma, online artikelen en clubbladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw artikelen.

jaarbericht_verslag Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication