Zorgstandaard Kanker Begin 2014 kwam de zorgstandaard Kanker gereed. In deze standaard staan brede, overkoepelende afspraken over de inhoud, samenhang en kwaliteitsaspecten van de oncologische zorg. Zowel professionals als ervaringsdeskundigen hebben hieraan meegewerkt. Zo combineert de zorgstandaard Kanker de visie van de patiënt met die van de zorgverlener. De zorgstandaard behelst alle zorg: preventie en vroegsignalering, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Hij beschrijft alles waarmee je als patiënt te maken kunt krijgen. De zorgstandaard biedt een kader voor integrale zorg: een sluitende zorgketen met ondersteuning van regie en zelfmanagement van de patiënt. De zorgstandaard Kanker is een initiatief van patiëntenbeweging Levenmetkanker, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en KWF Kankerbestrijding. In juli 2014 is de zorgstandaard Kanker deels geautoriseerd. Een aantal zorgaanbieders onderschrijft de zorgstandaard wel inhoudelijk maar omdat ze de organisatorische consequenties niet kunnen overzien, zien ze (voorlopig) af van autorisatie. De Zorgstandaard is opgenomen in de bibliotheek van het Kwaliteits-instituut. Met aanbieders worden pilots geïnitieerd, gericht op implementatie van onderdelen van de Zorgstandaard, zoals het project Grip op Leven. Ook is de Zorgstandaard ‘vertaald’ in een Transmuraal zorgpad dat de basis is voor lokale en regionale afspraken. BEKIJK DE ZORGSTANDAARD KANKER EN HET TRANSMURALE ZORGPAD Erfelijke kankers Naar schatting speelt bij 5-10% van alle kankergevallen erfelijkheid een rol bij het ontstaan van de ziekte. In veel gevallen krijgt iemand met een erfelijk verhoogde kans op kanker ook daadwerkelijk de ziekte. Levenmetkanker streeft naar meer bewustwording van de rol die erfelijkheid kan spelen én naar betere voorlichting, screening en zorg voor mensen met een erfelijke belasting. Pagina 29

Pagina 31

Interactieve web brochure, deze maandblad of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van internet handleidingen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication