Betere kwaliteit van leven met erfelijke belasting Door screening kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen, die erfelijk belast zijn, aan kanker overlijden. Kanker is beter te behandelen als het vroegtijdig wordt opgespoord. In een gezamenlijk visiedocument van zeven kankerpatiëntenorganisaties en Levenmetkanker worden de thema’s rond erfelijkheid toegelicht. Ook verscheen in mei 2014 een eerste uitgave van Kwaliteitscriteria voor de zorg aan mensen met een erfelijke vorm van kanker. Deze set kwaliteitscriteria beschrijft de wensen en eisen van patiënten ten aanzien van de zorg rond mensen geraakt door een erfelijke vorm van kanker. Longkanker Levenmetkanker heeft samen met de Stichting Longkanker Nederland en het Longkanker Informatiecentrum het initiatief genomen tot het programmaplan Longkanker 2014-2018. De aanleiding hiervoor was tweeledig: enerzijds het hoge sterftecijfer bij longkanker, anderzijds de achterblijvende ondersteuning van longkankerpatiënten (producten en diensten gericht op eigen regie, informatievoorziening en deelgenotencontact). Met dit plan willen we de kwaliteit van longkankerzorg en de patiëntenondersteuning op hetzelfde niveau krijgen als bij de andere kankersoorten. In 2014 zetten we in op integrale transparantie voor longkanker en het ontwikkelen en beschikbaar komen van nieuwe, innovatieve behandelingen. Overig In 2014 verscheen het visiedocument ‘Psychosociale oncologische zorg op maat’, waarin kansen en knelpunten in kaart zijn gebracht. De psychosociale zorg staat onder druk, maar is van groot belang voor mensen geraakt door kanker. Levenmetkanker, KWF Kankerbestrijding en IPSO roepen in dit rapport op tot goede samenwerking. Ook verscheen in juni 2014 een patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg. Hierin staat beschreven wat je van deze zorg mag verwachten op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 31 Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een onderzoeksrapport, digi brochure of online onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus digitaal op uw website plaatsen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication