Overig In oktober sloeg Levenmetkanker alarm over het dreigend tekort aan kankergeneesmiddelen. Het risico is met name groot bij middelen waar niet of nauwelijks alternatieven voor beschikbaar zijn en waarbij slechts enkele fabrikanten het middel produceren. Bij productieproblemen dreigt dan al snel een tekort. Om te voorkomen dat er steeds weer noodverbanden moeten worden aangelegd, is het belangrijk dat er landelijke regie komt op dit probleem. De beleidsmedewerker Geneesmiddelen is standaard als adviseur betrokken bij het beleid van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en levert haar inbreng in de beoordelingen voor pakkettoelating van (nieuwe) geneesmiddelen. MEER REGIE IN ONDERZOEK Wetenschappelijk onderzoek is de basis van vernieuwing en verbetering in de zorg. Wij maken ons sterk voor meer patiëntgericht onderzoek. Ook zorgen we dat klinische trials en informatie over kankeronderzoek toegankelijker worden voor patiënten. Onderzoek relevant maken Levenmetkanker spreekt namens de kankerpatiënten in de adviesraad translationeel onderzoek. De adviesraad evalueert de werkwijze van KWF Kankerbestrijding en doet voorstellen voor verandering. Het advies richt zich onder andere op een patiëntgerichte opbrengst van het onderzoeksprogramma en meer betrokkenheid van patiënten bij de beoordeling daarvan. Patiënten inbreng maakt onderzoek relevanter Ook in 2014 zijn patiënten via de Patiënten Adviescommissie Onderzoek (PACO) betrokken geweest bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek bij KWF Kankerbestrijding. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 35 Pagina 34

Pagina 36

Interactieve e-tijdschrift, deze clubmagazine of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van digi publicaties.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication