Overig In samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkt de Levenmetkanker daarnaast aan de informatievoorziening over lopend wetenschappelijk onderzoek (trials) voor kankerpatiënten. Tot slot beijveren we ons voor het bij elkaar brengen van het patiënt- en het onderzoekersperspectief bij psychosociaal onderzoek. SAMEN WERKEN AAN STEEDS BETERE ZORG Om onze missie – het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker – succesvol te maken, is samenwerking onontbeerlijk. In 2014 werkten we onder andere in de Taskforce Oncologie samen met beroepsgroepen, brancheorganisaties van ziekenhuizen, het IKNL en in overleg met het ministerie van VWS en zorgverzekeraars aan een toekomstbestendige kankerzorg. Daarnaast participeerden in diverse commissies, besturen en stuurgroepen, waaronder: • Zorgagenda Kanker, Zorginstituut Nederland • Adviescommissie Kwaliteit, Zorginstituut Nederland (ZINL) • Stuurgroep Kwaliteit, inzicht en Doelmatigheid in de Zorg (KIDZ) • Bestuur DSCA • Patiënten- en privacyraad Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) • Klankbordgroepen UMC Utrecht Cancer Center, Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) Nijmegen • Bestuur Herstel & Balans • Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) van European Medicines Agency (EMA) • Landelijke werkgroep rond overheveling (van geneesmiddelen) onder leiding van NVZ/NFU • KNMG Stuurgroep ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ Pagina 35

Pagina 37

Interactieve online relatiemagazine, deze publicatie of onderwijscatalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar publiceren van digitale club bladen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication