Om in onze dienstverlening nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de klant – de lidorganisaties – hebben we in de tweede helft van 2014 het aanbod gedaan de leden/achterbanraadpleging door het bureau van Levenmetkanker uit te laten voeren. Einde 2014 zijn er twaalf lidorganisaties die hierop positief hebben gereageerd. Overig Met meer dan 30.000 leden en/of donateurs (van alle kankerpatiëntenorganisaties samen) vertegenwoordigen we 5% van de mensen geraakt door kanker. Dit is een stabilisatie ten opzichte van 2013. Voor 2015 is het doel de betrokkenheid van onze achterban ook op andere, nieuwe manieren te verstevigen, bijvoorbeeld via Kanker.nl en het patiëntenpanel Doneer je ervaring. Zo willen we ook in de breedte groeien en meer mogelijkheden creëren een relatie met ons aan te gaan. ONTZORGEN DOOR GEZAMENLIJKE BEDRIJFSVOERING In 2014 is verder gewerkt aan het realiseren en optimaliseren van een gezamenlijke inrichting en uitvoering van de ondersteunende diensten voor de taakvelden secretariaat, ledenadministratie, HRM, financiën en ICT/web binnen de NFK. Einde 2014 zijn er twintig (van de in totaal 21) kankerpatiëntenorganisaties die op enigerlei wijze gebruikmaken van het ondersteunende aanbod van het bureau van Levenmetkanker. De inrichting van de gezamenlijke ondersteuningsfunctie geeft kankerpatiëntenorganisaties de mogelijkheid sterker in te zetten op belangenbehartiging en lotgenotencontact. Zo ontstaat een betere borging van de continuïteit en de kwaliteit van ondersteunende processen. De gezamenlijke ondersteuningsfunctie is hiermee verder uitgebouwd en verbeterd. Gebruik ondersteuningsmogelijkheden Eind 2014 maakte 66 procent van de lidorganisaties gebruik van het ondersteunende aanbod. De aansluiting op de gezamenlijke bedrijfsvoering omvat onder andere: Pagina 53

Pagina 55

Heeft u een uitgave, digi brochure of internet magazines? Gebruik Online Touch: handleiding digitaliseren.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication