Levenmetkanker is eind oktober 2014 aan bestuurders, leidinggevenden en de professionals bij de lidorganisaties, KWF kankerbestrijding en het bureau van Levenmetkanker gevraagd naar ‘de stand van het gemoed’. De belangrijkste conclusie is dat het transitieproces als complex wordt ervaren, en deels nog onvoldoende als ‘van ons’. Tegelijkertijd is er vertrouwen en betrokkenheid om het proces positief in te gaan. Aansluitend op deze analyse zijn met alle lidorganisaties zogenaamde RE- & PREviewgesprekken gevoerd. Daarin werd gekeken naar de huidige stand van zaken omtrent de samenwerking en ondersteuning en stilgestaan bij wensen en plannen voor 2015. Terugkijkend naar 2014 overheerst trots op de behaalde resultaten en de inzet van hardwerkende vrijwilligers. De samenwerking met het bureau kent plus- en minpunten. De ontzorging wordt geroemd en biedt de lidorganisaties de mogelijkheid zich te concentreren op de eigen kerntaken. De vele overleggen en het papierwerk trekken soms een zware wissel op de bestuursleden. Er is een wens dat voor specifieke activiteiten meer beroep kan worden gedaan op de bureaumedewerkers van Levenmetkanker. De transitie wordt over het algemeen met vertrouwen ingegaan. Er zijn verschillende initiatieven om de onderlinge samenwerking te verbeteren en samen om te trekken. Bijvoorbeeld op de terreinen gynaecologische en urologische kankers. Ook ontstaat het idee het segment ‘jongeren en kanker’ breed, over de diverse lidorganisaties heen, te verkennen. Leden- en achterbanraadpleging In een achterbanraadpleging peilt de betreffende lidorganisatie de meningen en behoeften van de leden/donateurs. In 2014 hebben drie lidorganisaties hun achterban geraadpleegd. Deze sprak onder andere tevredenheid uit over de georganiseerde activiteiten, diverse producten zoals ledenmagazine, website en informatieve folders en de dienstverlening via telefoon en/of e-mail. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 53 Pagina 52

Pagina 54

Interactieve digitale studiegids, deze pdf of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van digi-onderwijs magazines.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication