federatie, bestuur en bureau Patiëntenbeweging Levenmetkanker is een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties in Nederland. Het hoogste orgaan van de federatie is de Algemene Ledenvergadering. De patiëntenbeweging heeft een gemeenschappelijk bureau, waaraan het bestuur een aantal bevoegdheden heeft gemandateerd. Resultaten 2014 Stabilisatie aantal leden/donateurs Productiviteit medewerkers 67% Ziekteverzuim lager dan 4% Medewerkerstevredenheid 7,5 Acquisitie: toekenning minimaal 60% van de aangevraagde subsidies FEDERATIE IN CIJFERS De 21 kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) hebben eind 2013 gezamenlijk 30.000 leden en/of donateurs. Er zijn twaalf kpo’s met minder dan 500 leden, vier kpo’s met 500-2000 leden en vijf kpo’s met meer dan 2000 leden. Het aantal unieke internetbezoekers van de Levenmetkanker-website bedroeg in 2014 ruim 51.000. In totaal zijn er bijna 1100 vrijwilligers actief in de kankerpatiëntenbeweging. Vier lidorganisaties hebben een eigen bureau: NSvG, BVN, Nederlandse Stomavereniging en VOKK. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 59 Pagina 58

Pagina 60

Scoor meer met een online shop in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication