BESTUUR EN ALV De Algemene Ledenvergadering kwam in 2014 vier keer bijeen. Extra agendapunten waren de communicatiestrategie, de samenwerking met KWF Kankerbestrijding en de overgang van NFK naar de patiëntenbeweging Levenmetkanker en onze nieuwe koers. Daarnaast zijn de reguliere documenten besproken en goedgekeurd: Meerjarenstrategie NFK 2015-2018, jaarverslag en Jaarrekening 2013, en Strategisch Jaarplan en Begroting 2015. Het bestuur kwam acht keer bijeen. De subsidieregeling tussen KWF Kankerbestrijding en Levenmetkanker was een van de hoofdonderwerpen in 2014. In 2014 is Paul Dijkstra als algemeen bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Onze kracht is ervaringsdeskundige diversiteit in gezamenlijkheid PARTICIPATIEGROEPEN In de diverse participatiegroepen voor belangenbehartiging, KankerNL en de beleidsontwikkeling kunnen de kankerpatiëntenorganisaties samen de visie en strategie bepalen. Elke kankerpatiëntenorganisatie bepaalt zelf welk speerpunt relevant is voor de eigen doelgroep en kan naar gelang daarvan mee-ontwikkelen, als klankbord fungeren of het ‘overlaten’. Het bureau geeft inhoudelijke ondersteuning. In het kader van de transitie van Levenmetkanker naar een sterke kankerpatiëntenbeweging, en de uitvoering van de Meerjarensubsidieregeling van KWF Kankerbestrijding zullen de participatiegroepen zich in 2015 ontwikkelen naar Raden op de hoofdthema’s: Belangenbehartiging, Grip op Leven, Shared Services en Verbinden en Positioneren. In deze laatste raad zoeken we naar de governance en begrotingssystematiek die recht doet aan het met elkaar optimaal besteden van de toegekende subsidiegelden. Hiermee krijgen de kankerpatiëntenorganisaties een sterkere positie bij de strategievoering van Levenmetkanker. Pagina 59

Pagina 61

Voor uitgaves, online gebruiksaanwijzingen en clubbladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw catalogussen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication