1,89, terwijl de kritische grens 1 is. Dit betekent dat per balansdatum, met de aanwezige vorderingen en geldmiddelen, de kortlopende schulden ruimschoots voldaan kunnen worden. Het beleggingsbeleid van Levenmetkanker is naar de aard van de organisatie conservatief. Tegoeden worden op spaarrekeningen belegd, met een adequate spreiding van middelen, zodat er zo min mogelijk risico wordt gelopen. Automatisering In 2014 is de migratie gestart van het ledenadministratiesysteem naar een hogere versie. Deze migratie wordt afgerond in 2015. Met deze nieuwe versie zijn wij voorbereid op de nieuwe betalingsprocedure (SEPA) en kunnen wij de applicatie faciliteren buiten onze kantooromgeving om, wat kostenbesparing tot gevolg heeft. Levenmetkanker maakt gebruik van het virtueel kantoor Office 365. Ook het e-maildomein wordt hierin ondergebracht; in 2015 zal een verdere uitrol plaatsvinden en zal ook ondersteuning van de lidorganisaties vorm krijgen. Levenmetkanker verzorgt op een aantal vlakken mailings/nieuwsbrieven voor haar achterban. Voor de uitvoering hiervan wordt sinds 2014 een specifiek mailingprogramma gebruikt, Mailchimp. Facilitair Behalve werkruimte voor de bureaumedewerkers van Levenmetkanker, biedt het kantoor flexibele werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers van de kankerpatiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er uitgebreide vergadermogelijkheden, die de kankerpatiëntenorganisaties en andere stakeholders voorzien van een adequate en betaalbare overlegfaciliteit. Van de vergaderfaciliteit die Levenmetkanker biedt, is in 2014 545 keer gebruikgemaakt. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 63 Pagina 62

Pagina 64

Voor artikelen, online mailings en sportbladen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw maandbladen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication