In 2014 heeft het team Belangenbehartiging een incompanytraining gevolgd in het kader van de transitie van NFK naar de brede beweging Levenmetkanker. Daarnaast hebben individuele medewerkers congressen en symposia bijgewoond om hun kennisniveau te vergroten en is er een media/interview workshop gevolgd. Bedrijfsvoering en management Najaar 2014 is de directie versterkt met een transitiemanager om versneld invulling te kunnen geven aan de ontwikkeling naar een sterke autonome kankerpatiëntenbeweging. Ook is het managementteam versterkt met een teamleider communicatie. Acquisitie Het werk van het gemeenschappelijk bureau werd in belangrijke mate mogelijk gemaakt door subsidie van KWF Kankerbestrijding. In 2014 hadden we een succesvolle acquisitie en is 67 procent van de aangevraagde subsidies toegekend. Voor het project arbeidsparticipatie Chronisch zieken hebben we in 2014 succesvol aanvullende fondsen geworden. Dit hebben we onder andere in kunnen zetten voor het in mei gehouden congres rondom arbeidsparticipatie. Financiën In 2014 heeft Levenmetkanker de financiële administratie volledig in eigen beheer genomen. Deze overgang is goed verlopen. De accountant geeft aan dat de processen op orde zijn. Daarbij is de financiële positie van Levenmetkanker voor het 4e jaar op rij verbeterd en zijn de kengetallen uitstekend. De solvabiliteit (het vermogen om op langere termijn aan al de verplichtingen te voldoen) is goed (48% in 2014, 20% in 2011). Het weerstandsvermogen ( eigen vermogen/ totaal baten) is gestegen (26% in 2014, 14% in 2011). De liquiditeitspositie uitgedrukt als current ratio (vlottende activa en liquide middelen / vlottende passiva) ligt op Pagina 61

Pagina 63

Scoor meer met een web winkel in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden weekbladen online.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication