jaarrekening ALGEMEEN aanbieding jaarrekening De patiëntenbeweging Levenmetkanker, statutair gevestigd te Utrecht, biedt u hierbij de jaarrekening over 2014 aan. De jaarrekening van Levenmetkanker bestaat uit een balans per 31 december 2014 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Naast de jaarrekening heeft Levenmetkanker ook nog een afzonderlijk inhoudelijk jaarverslag opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelingen in de organisatie, de uitgevoerde activiteiten en de projecten in 2014 beschreven. Doelstelling De doelstelling van de patientenbeweging Levenmetkanker luidt volgens artikel 3 van de statuten: Het doel van de federatie is het gemeenschappelijk behartigen van de belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten door: - het bevorderen van een adequate en tijdige zorgverlening - het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven - het verbeteren van de maatschappelijke positie van (ex-)kankerpatiënten. Inschrijving Kamer van koophandel Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht onder nummer 40537545. LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 65 Pagina 64

Pagina 66

Heeft u een lesboek, novia facts of internet kranten? Gebruik Online Touch: folder online bladerbaar maken.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication