Organisatie Levenmetkanker is een onafhankelijke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met werkgebied Nederland. Levenmetkanker is aangesloten bij de NPCF en de CG-raad. Personeel De medewerkers die werkzaam zijn voor Levenmetkanker waren in 2014 volledig in dienst bij KWF Kankerbestrijding, dit betrof per 31 december 2014 24 medewerkers (15 vast en 9 tijdelijk).In totaal 16,4 fte. Van deze 16,4 fte is voor PKS 0,4 fte ingezet, voor Hematon 0,4 fte, voor Waterloop 0,1 fte en voor Olijf eveneens 0,1 fte. Het gemiddelde ziekteverzuim over 2014 bedroeg 2,1%. (kortdurende verzuim 0,1%, langdurende verzuim 1,7%, meldingsfrequentie 0,2). Voor het personeel is het ArbeidsVoorwaarden Reglement KWF Kankerbestrijding van toepassing. Financiering Levenmetkanker ontvangt een basissubsidie van KWF kankerbestrijding. Verder verwerft Levenmetkanker extra financiering door het uitvoeren van projecten met subsidie van o.a. KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Van farmaceutische bedrijven is in 2014 totaal een bedrag ontvangen van € 27.500 voor de projecten. Presentatie Eigen Vermogen Per 01-01-2015 is het personeel van Levenmetkanker formeel in dienst getreden bij de vereniging Levenmetkanker. In voorbereiding op deze overgang is door een extern accountant (Dubois) een opbouw van de continuiteitsreserve en andere presentatie van het Eigen Vermogen voorgesteld. Dit advies is opgevolgd in de presentatie van deze jaarrekening. Pagina 65

Pagina 67

Voor magazines, online spaarprogramma en vakbladen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw clubbladen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication