Samenstelling bestuur per 31 december 2014 Voorzitter: de heer drs. F.J.M. Werner Vice-voorzitter: de heer drs. F.H. Lindhout Secretaris: mevrouw drs. V. Berbers Penningmeester: de heer prof.dr. A.P.W.P van Montfort Leden: de heer drs. J.J. van Overbeeke MBA, mevrouw E. Zijp MBA-h en de heer ir. P.J. Dijkstra Directeur: mevrouw drs. M.H.P. Bögels MBA Controle en vaststelling jaarrekening De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door Van Ree Accountants en Belastingadviseurs uit Doorn. De door dit kantoor afgegeven controleverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. Het bestuur van de Patientenbeweging Levenmetkanker verklaart hierbij de jaarrekening 2014 te hebben vastgesteld, met inachtneming van de geldende subsidieregels. Pagina 67

Pagina 69

Interactieve internet spaarprogramma, deze club blad of catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal op uw website plaatsen van online cursussen.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication