BEGROTING LASTEN Projectgebonden kosten Personeelskosten huisvestingskosten Organisatiekosten TOTAAL LASTEN TOTAAL RESULTAAT BATEN/LASTEN Resultaatsbestemming - Onttrekking van de algemene reserve - Ten behoeve van de continuiteitsreserve 31-12-2014 € 826.095 1.208.868 136.573 128.636 2.300.172 91.287 2014 31-12-2013 € € 1.075.358 1.201.540 120.000 137.669 2.534.567 - 806.454 1.118.301 154.722 185.492 2.264.969 187.396 -535.518 400.000 - Ten behoeve van de bestemmingsreserves 199.109 - Ten behoeve van de vrije reserve 27.696 TOTAAL RESULTAAT 91.287 187.396 187.396 LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 73 Pagina 72

Pagina 74

Voor clubbladen, online whitepapers en handleidingen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw tijdschriften.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication