kasstroomoverzicht 31-12-2014 € FINANCIELE POSITIE Beschikbaar op lange termijn: Reserves Materiële vaste activa Werkkapitaal Opbouw liquiditeitspositie: Liquide middelen Vorderingen Af: schulden op korte termijn en voorzieningen Werkkapitaal Mutatie werkkapitaal t.o.v. vorig boekjaar Toename investeringen -/- afschrijvingen vaste activa Resultaat Mutatie werkkapitaal t.o.v. vorig boekjaar 31-12-2013 € 626.805 -24.109 602.696 952.046 325.199 -674.549 602.696 107.770 -16.482 91.287 107.769 535.518 -40.592 494.926 743.790 402.484 -651.348 494.926 221.428 34.033 187.395 221.428 Pagina 73

Pagina 75

Scoor meer met een web winkel in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden handleidingen online.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication