31-12-2014 € KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Ontvangsten vanwege buitengewone baten Kasstroom uit operationele activiteiten KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Kasstroom uit investeringen Netto-kasstroom Aanpassingen voor: - veranderingen in werkkapitaal - mutatie vorderingen - mutatie crediteuren - mutatie voorziening Kasstroom uit bedrijfsoperaties MUTATIE GELDMIDDELEN 2.380.965 -2.300.172 80.793 10.494 - 91.287 -16.482 107.769 31-12-2013 € 2.439.141 -2.264.969 174.172 11.515 1.708 187.395 34.033 221.428 77.285 63.201 -40.000 100.486 208.255 -254.123 -168.943 - -423.066 -201.638 LEVENMETKANKER jaarverslag 2014 75 Pagina 74

Pagina 76

Interactieve e-tijdschrift, deze uitgave of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van ecatalogi.

Jaarverslag 2014 Levenmetkanker Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication